De stichting

Het in stand houden van “De boeier Constanter” in haar huidige staat kan niet zonder subsidiebijdragen en sponsoring door mensen die het schip een warm hart toe dragen.

Doel en middelen van de stichting

1. De stichting heeft als doel: het behoud van de boeier Constanter, als exponent van het Fries cultureel varend erfgoed en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het actief genereren van vermogen.

2. Zij tracht dit doel onder andere te bereiken door de boeier te restaureren, te onderhouden en te laten varen.

3. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

– subsidies, donaties, sponsorgeld;

– schenkingen, erfstellingen en legaten;

– alle andere verkrijgingen en baten.

4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Word donateur!

Wilt u weten hoe u een bijdrage kunt leveren aan dit prachtige schip of wilt u uw naam verbinden aan de boeier Constanter, neem dan vrijblijvend contact op met de stichting.

Gegevens
– Stichting vrienden van de boeier Constanter
– KvK-nr: 60175826