Home

Welkom op de website van de Friese boeier Constanter.

De Constanter, gebouwd in 1877, is een van de oudste en mooiste nog varende Boeiers, die een bijzondere plaats inneemt in de traditie van de Friese Watersport.

Het is belangrijk de Constanter als varend erfgoed te behouden voor de toekomst.  De Stichting vrienden van de boeier Constanter is opgericht met als doel het financieel steunen van het onderhoud, zodat men nog lang kan blijven genieten van deze prachtige nog steeds in volle glorie zeilende boeier.

Op deze website kunt u kennismaken met de boeier en de stichting.

Wilt u meehelpen dit prachtige schip te behouden?

De Constanter

De Constanter is in 1877 gebouwd door Eeltje Holtrop van der Zee (1823 – 1901) in Joure, de beroemdste bouwer van ronde jachten. De Constanter is de oudste nog bestaande boeier, die op de Jouster werf van stapel liep.

Eeltje Holtrop van der Zee

De Constanter neemt in haar klasse een bijzondere plaats in door de prachtige lijnen die de bouwer aan het schip heeft gegeven. Bedenk daarbij dat het schip “op het oog” gebouwd werd. Met het gepiekte onderwaterschip, het geveegde achterschip en een fanatieke bemanning wint de boeier al meer dan een eeuw menige wedstrijd.

Vanaf het begin hebben er vele honderden gasten vanuit de hele wereld meegevaren en hebben op een unieke manier kennis gemaakt met Friesland en haar watersport.

De Constanter verkeert, ondanks haar hoge leeftijd en dankzij de goede zorgen, in een uitstekende staat. Het schip is nog voor een groot deel origineel.

De Constanter zeilt sinds 1901 in Grou en bepaalt al jaren het traditionele maritieme beeld op de wateren rondom het dorp. Regelmatig wordt de Constanter geprezen om haar unieke plaats in de traditionele Friese watersport. Maar ook landelijk kreeg de Constanter erkenning. In 1977 werd de Constanter benoemd tot “boot van het jaar”.

De Constanter in 1889

 

Voor meer infromatie over de Constanter kijk op:

De Friese boeier Constanter, H.G. van Slooten 

’Constanter’ Semper Constans, H.G. van Slooten

Waterkampioen 1977 “Boot van het jaar”

Waterkampioen maart 1959 Het zeilen met de Constanter

 

Specificaties

Afmetingen

•    lengte over de stevens, 8,04 m

•    grootste breedte op de berghouten, 3,32 m

•    holte op het grootspant, 1,37 m

•    diepgang, 0,59 m

•    totaal zeiloppervlakte, 59 m2

Bijzonderheden

•    geen kielbalk

•    gepiekte bodem met ronde kimmen.

•    kielplank met 8 huidgangen

•    vlaktilling circa 12 graden

•    zeer mooi snijwerk op kluisborden, berentanden, kajuitrand en hennebalk

•    roer bekroond met vergulde leeuw

Materiaal romp: Eikenhout

Zeil: Dacron

Zeilnummer: RC 50

Opeenvolgende eigenaren

1876               J. Minnema Buma, Leeuwarden (opdrachtgever)
1877 – 1887   W.A.Tromp, Woudsend
1889 – 1901   Jhr. A.J. van Sminia, Oudkerk
1901 – 1925   P.G. Halbertsma, Grou
1925 – 1967   H.B. Halbertsma, Grou
1967 – 1970   Halbertsma N.V., Grou
1970 – 1984    P.G.Halbertsma, Grou
1984 – heden   B.L.Halbertsma, Wilnis

Registratie varend monument:

Registratienummer: 703, Categorie A1, Registratiedatum 11-03-2008

De stichting

Het in stand houden van “De boeier Constanter” in haar huidige staat kan niet zonder subsidiebijdragen en sponsoring door mensen die het schip een warm hart toe dragen.

Doel en middelen van de stichting

1. De stichting heeft als doel: het behoud van de boeier Constanter, als exponent van het Fries cultureel varend erfgoed en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het actief genereren van vermogen.

2. Zij tracht dit doel onder andere te bereiken door de boeier te restaureren, te onderhouden en te laten varen.

3. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

– subsidies, donaties, sponsorgeld;

– schenkingen, erfstellingen en legaten;

– alle andere verkrijgingen en baten.

4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Word donateur!

Wilt u weten hoe u een bijdrage kunt leveren aan dit prachtige schip of wilt u uw naam verbinden aan de boeier Constanter, neem dan vrijblijvend contact op met de stichting.

Gegevens
– Stichting vrienden van de boeier Constanter
– KvK-nr: 60175826

Wedstrijdzeilen

Al zolang de Constanter bestaat wordt er fanatiek mee wedstrijd gezeild. De Constanter is gebouwd als plezierjacht, maar al vanaf de bouw is de snelheid een belangrijk aspect geweest. Mede dankzij het ontwerp van de boot, een getrainde bemanning en het steeds optimaliseren van de snelheid, vaart de Constanter al ruim een eeuw mee in de top van de boeierklasse.

Tegenwoordig vinden de zeilwedstrijden plaats in drie weekenden per jaar met in totaal zeven wedstrijden. Deze wedstrijden worden gehouden in Grou, Heeg en op de Veenhoop. Naast dat er gestreden wordt om de weekendprijzen is er ook een overall cup de “Stanfries”.

Uitslagen Stanfries:

1998       Constanter
1999       Thomas
2000       Constanter
2001       Constanter
2002       Thomas
2003       Constanter
2004       Constanter
2005       Albatros
2006       Albatros
2007       Sylnocht
2008       Constanter
2009       Albatros
2010       Albatros
2011       Constanter
2012       Constanter
2013       Albatros
2014       Constanter
2015       Constanter
2016       Albatros
2017       Constanter
2018       Constanter
2019       Constanter

Onderhoud

Onderhoud

De Constanter is altijd goed onderhouden. Toch is het onvermijdelijk dat na al die jaren onderdelen hersteld of vervangen moeten worden. Dit komt bijvoorbeeld door slijtage, witrot, ongedierte of de invloed van wind en water.

Het onderhoud kan verdeeld worden in twee categorieën klein- en groot-onderhoud:

Klein-onderhoud

Dit zijn steeds terugkomende onderhoudsactiviteiten die van tijd tot tijd gedaan moeten worden. Dit onderhoud is meestal goed voorspelbaar, zoals:

    •    Een nieuwe antifoulinglaag, jaarlijks

    •    Lakken van de zwaarden (2 lagen), jaarlijks

    •    Lakken van dek  en bollestal (2 lagen), om het jaar

    •    Lakken van rondhouten, afhankelijk van de slijtage

    •    Lakken van romp en boeisel, om het jaar

    •    Vervanging landvasten, vallen en schoten, om de 5 jaar

    •    Vervanging Dacron zeilen, afhankelijk van de slijtage

    •    Onderhoud motor, jaarlijks

Groot-onderhoud

Groot-onderhoud wordt meestel veroorzaakt door witrot, ongedierte of invloeden van wind en water. Op basis van de huidige staat is vastgesteld welk onderhoud de komende jaren noodzakelijk is voor de Constanter:

Vergulde sierlijst langs de kajuitrand moet dringend vervangen worden, omdat deze door witrot wordt aangetast (2015).

Kajuitschot in de bollestal moet vervangen worden  in verband met witrot (2015)

Vervanging onderkant roer. Als tijdelijke oplossing is de huidige hak van het roer volledig in de Epoxy gezet om voorlopig stevigheid te geven aan het originele roer uit 1877.  Dit moet duurzaam gerepareerd worden (binnen 5 jaar).

Diverse huidgangen moeten vervangen worden om de stevigheid van het schip te herstellen. Genoemde gangen zijn in de loop der  jaren minder hard geworden of op de kopse kanten aangetast (binnen 5 jaar).

Historie onderhoud

Om ervoor te zorgen dat de Constanter in goede conditie blijft is het belangrijk dat onderhoud tijdig wordt uitgevoerd, zoals dit altijd is gebeurd.

Een opsomming van de belangrijkste reparaties in het verleden:

•    1951 De tot dan toe aanwezige loefbijter is verwijderd en het roerblad  is vergroot ter wille van een        qgrotere wendbaarheid

•    1962 70 procent van de huidplanken en veel inhouten zijn vervangen

•    1967 Eerste motor ingebouwd

•    1978 Achtersteven vervangen

•    1983 Voorsteven vervangen

•    1995 Vervanging van alle originele blokken

•    2010 de volgende onderdelen zijn geresaureed of vervangen: lat boven BB berghout, stuk berghoud  BB voor,  zandstrook aan BB, twee vlakdelen aan SB, onderwaaterschip kaalgehaald en opnieuw in de antifouling.

•    2011 de volgende onderdelen zijn geresaureed of vervangen: motor, scheg, kielplaat en kajuithoek.

•    2014/2015 Het naambord en de hennebalk zijn opgeknapt, zie het resultaat hier onder

•    2017/2018 beide berghouten zijn vervangen door Jachtwerf Wind&Water